You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Pomaganie w #3lokonin nakręca mnie!

Wolontariat szkolny, rozumiany jako bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkolnych - nauczycieli, uczniów i rodziców - na rzecz potrzebujących, uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Umożliwia ponadto zagospodarowanie wolnego czasu poprzez animację działań społecznych. Zwiększenie udziału w życiu społecznym młodzieży jedyna szansa indywidualnego rozwoju oraz zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych we współczesnym świecie.

III liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Koninie w roku szkolnym 2019/2020 rozwijać będzie szeroko rozumiany wolontariat szkolny – nauczycieli, uczniów i rodziców. Nadrzędnym celem działań szkoły jest ścisła współpraca z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców. Zaangażowanie społeczności do przygotowania szkolnych projektów na rzecz środowiska szkolnego oraz lokalnego.

Planujemy angażować uczniów w zajęcia wolontaryjne w ramach akcji: Honorowego Dawstwa Krwi, w akcjach: „Św. MIKI Rozdaje Prezenciki”, „Świat potrzebuje miłosci”, w zbiórkach żywności KBŻ: „Podziel się posiłkiem”, "Pogotowie Świętego Mikołaja", w kweście ulicznej „Czerwonokrzyska Gwiazdka”, koncertach charytatywnych - dla Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie „10. Jesień pełna Nadziei” oraz akcji "Żonkil Nadziei", wolontariat medyczny w Hospicjum im. św. Stanisława Papczyńskiego w Licheniu Starym oraz akcja „Pola Nadziei”,wolontariat medyczny w Hospicjum im. św. Stanisława Papczyńskiego w Licheniu Starym oraz akcje „Pola Nadziei”, współpraca z organizacjami pozarzadowymi: pomoc w organizacji: „III Zlot MIGiem” – III Ogólnopolski Festiwal Gier Planszowych im. Michała Gościniaka, wolontariat podczas Konińskiego Kongresu Kobiet, akcja charytatywna dla Fundacji OnkoRejs - Wybieram życie - „Ubrania do oddania”, akcje „Góra grosza”, Kampania „Drugie Życie”, itp.

Prace wykonane przez uczniów będą nagłaśniane w szkole i lokalnych mediach co z pewnością wpłynie na podniesienie samooceny. Od rodziców oczekujemy zrozumienia i wsparcia.

Pamiętaj, że wszystko jest możliwe, jeśli tylko zechcesz! Wiele dobrych rzeczy może się zdarzyć. Wiele satysfakcji i zadowolenia osiągniesz z wolontariatu, jeśli będziesz pozytywnie nastawiony do tej formy aktywności i będziesz przekonany, że chcesz to robić.

Spotkamy się w świecie wolontariatu. Gorąco Cię do tego zachęcamy.