You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Spis treści:

 • ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA SZKOŁY
 • ROZDZIAŁ III - ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
  • DYREKTOR
  • RADA PEDAGOGICZNA
  • RADA RODZICÓW
  • SAMORZĄD UCZNIOWSKI
  • ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANÓW SZKOŁY ORAZ SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI
 • ROZDZIAŁ IV - ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
  • ORGANIZACJA ZAJĘĆ
  • BIBLIOTEKA I ŚWIETLICA
  • SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU
  • DORADZTWO ZAWODOWE
  • RODZICE
 • ROZDZIAŁ V - NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
  • PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI
  • WYCHOWAWCA
  • PEDAGOG I PSYCHOLOG
 • ROZDZIAŁ VI - UCZNIOWIE I RODZICE
  • PRAWA I OBOWIĄZKI
  • NAGRODY I KARY
 • ROZDZIAŁ VII - ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA
 • ROZDZIAŁ VIII - CEREMONIAŁ SZKOLNY