You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

PROFIL PRZYGOTOWUJĄCY DO STUDIÓW NA KIERUNKACH MEDYCZNYCH I PRZYRODNICZYCH

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski.

Przedmiot dodatkowy: ratownictwo medyczne.

Możliwość dalszej edukacji: medycyna, stomatologia, farmacja, pielęgniarstwo, analityka medyczna, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, biologia, chemia, ochrona środowiska, kosmetologia, biofizyka, optyka, weterynaria, zootechnika, inżynieria środowiska, technologia żywności, dietetyka.

Opis profilu

III LO objęte jest patronatem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Uczniowie klas medycznych biorą udział w projekcie unijnym “Medycyna w liceum”, w ramach którego uczestniczą w ciągu roku w cyklu wykładów i seminariów, a także w corocznej konferencji UM - Młodzież w Świecie Nauki.

W roku szkolnym 2022/2023 3LO nawiązało współpracę z Wydziałem Farmaceutycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy. Dzięki zawartej umowie z uczelnią nasza młodzież bierze udział w praktycznych warsztatach m.in. z mikrobiologii, chemii czy botaniki.

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Nauk Stosowanych w Koninie objął w listopadzie 2023 swoim patronatem uczniów naszych klas o profilu medycznym oraz opieką naukowo-merytoryczną nauczycieli biologii i chemii 3LO. Uczniowie mają dzięki temu możliwość korzystania z oferty naukowo-dydaktycznej ANS i pogłębienia zainteresowań związanych z biologią i chemią poprzez udział w wykładach i konferencjach organizowanych przez wydział.

Młodzież 3LO bierze także udział w wykładach, warsztatach i laboratoriach podczas Nocy Biologów na UAM w Poznaniu. Ponadto dla uczniów klas medycznych organizowane są warsztaty, wykłady, spotkania ze specjalistami oraz zajęcia ze studentami medycyny, np. warsztaty szycia chirurgicznego, zajęcia w prosektorium. Co roku nasza młodzież uczestniczy w Światowym Dniu Zdrowia Jamy Ustnej, organizowanym na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu między innymi przez absolwentów 3LO.

Od kilku lat 3LO współpracuje również z Centrum Chemii w Małej Skali (Centrum techniki eksperymentu w małej skali) czyli zespołem naukowo - dydaktycznym związanym z uczelnią wyższą zajmującą się popularyzacją chemii i dydaktyki chemii. Ich pracownicy przeprowadzają w naszej szkole zajęcia laboratoryjne dla uczniów klas maturalnych.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie 3LO rywalizują z sześcioma innymi szkołami z Wielkopolski w rozgrywkach Ligi Chemicznej (Wielkopolska Superlig@ Liceów) rozwijając w ten sposób swoją wiedzę i sprawdzając swoje umiejętności w działaniu pod presją czasu.

Uczniowie klas medycznych mają możliwość startu w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz uczestniczenia w zajęciach Młodzieżowej Grupy Ratowniczej OKOŃ i rozwijania swoich zainteresowań na kółku chemicznym.

Uczniowie biorą także udział w cyklicznym projekcie Kino na Temat - w ramach którego poznają filmy o tematyce społecznej w wersji anglojęzycznej. Zwiększona liczba godzin języka angielskiego przygotowuje do rozszerzonej matury z tego języka, a młodzież dzięki zdobytym umiejętnościom językowym może planować dalsze kształcenie również poza granicami naszego kraju i bez przeszkód korzystać z najnowszych fachowych publikacji z zakresu medycyny podczas studiów.