You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

  • 2021-10-14

" w rzeczach, które człowiek przdsiębierze,

Jest pewna cząstka, pewny cień własności..."
                                                        C.K.Norwid


W Dniu Edukacji Narodowej
d z i ę k u j e m y:

* naszym Nauczycielom za to, że codziennie, niestrudzenie towarzyszą nam w poznawaniu WIELKIEJ KSIĘGI NAUKI, pomagają nam zrozumieć wpisane w nią prawa, zgłębiać tajemnice, wnikać w ukryte sensy, przekonują, że wolna myśl porusza się po nieograniczonej przestrzeni i wspierają nas w samodzielnych poszukiwaniach, tłumacząc, że niepowodzenia nie zrażają, lecz mobilizują do wysiłku... i są zawsze tuż obok, gdy ich potrzebujemy...
*pracownikom administracji i obsługi za życzliwość, wyrozumiałość i zapewnienie nam wyjątkowych warunków do nauki i wypoczynku;
*koleżankom i kolegom za wsparcie w poszukiwaniu pomysłów na "fajną szkołę", długie , żarliwe i inspirujące dyskusje...

ż y c z y m y
całej społeczności naszego liceum
pogody ducha w każdym dniu roku szkolnego, siły płynącej z poczucia przynależności do grona przyjaciół , którzy nie zawiodą , powodzenia w realizacji życiowych celów, wiary w możliwość spełnienia najśmielszych marzeń, i osobistego szczęścia...

                                                                                                                                               Samorząd Uczniowski

Foto 1