You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

  • 2023-05-19

Dzisiaj uczniowie trzech klas medycznych uczestniczyli w wykładach zorganizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

Pierwszy wykład  poświęcony były diagnostyce choroby Parkinsona i poprowadzony przez dr Jolantę Florczak-Wyspiańską.

Kolejny wykład przeprowadziła mgr Małgorzata Drzewiecka a dotyczył zasad badania EEG stosowanego w diagnostyce padaczki.

Ostatnie spotkanie, pani  mgr Oliwia Szymanowicz. poświęciła analizom molekularnym.

Po wykładach można było wziąć udział w dyskusji prowadzonej pod okiem profesor Jolanty Dorszewskiej.

Serdecznie dziękujemy za przekazaną wiedzę z interesujących tematów!