im. Cypriana Kamila Norwida w Koninie

III  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

Rozpoczęcie roku szkolnego

2 września 2019r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 grudnia 2019r. - 1 stycznia 2020r.

Ferie zimowe

 

27 stycznia - 9 lutego 2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 - 14 kwietnia 2020r.

Zakończenie zajęć klas III, Absolutorium

 

24 kwietnia 2020r.

Rozpoczęcie egzaminów maturalnych

8 czerwca 2020r.

Zakończenie roku szkolnego

26 czerwca 2020r.

Ferie letnie

 

27 czerwca - 31 sierpnia 2020r.

Ogłoszenie wyników maturalnych

 

11 sierpnia 2020r.

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 

 

11 października 2019r. (Dzień Patrona)

 

 

31 października 2019r.

 

2-3 stycznia  2020r. 

 

8, 9, 10 czerwca 2020r. (matura)

12 czerwca 2020r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2019/2020


 

Rozpoczęcie roku szkolnego

2 września 2019r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 grudnia 2019r. - 1 stycznia 2020r.

Ferie zimowe

 

27 stycznia - 9 lutego 2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 - 14 kwietnia 2020r.

Zakończenie zajęć klas III, Absolutorium

 

24 kwietnia 2020r.

Rozpoczęcie egzaminów maturalnych

 

czerwiec 2020r.

Zakończenie roku szkolnego

 

26 czerwca 2020r.

Ferie letnie

 

27 czerwca - 31 sierpnia 2020r.

Ogłoszenie wyników maturalnych

 

11 sierpnia 2020r.

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 

 

11 października 2019r. (Dzień Patrona)

 

 

31 października 2019r.

 

2-3 stycznia  2020r. 

8, 9, 10 czerwca 2020r. (matura)

12 czerwca 2020r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

2.09.2019r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

23.12.2019r. - 1.01.2020r.

Ferie zimowe

 

27 - 9.02.2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 - 14.04.2020r.

Zakończenie zajęć klas III, Absolutorium

 

24.04.2020r.

Rozpoczęcie egzaminów maturalnych

 

06.2020r.

Zakończenie roku szkolnego

 

26.06.2020r.

Ferie letnie

 

27.06. - 31.08..2020r.

Ogłoszenie wyników maturalnych

 

11.08.2020r.

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 

 

11.10.2019r.
(Dzień Patrona)

 

 

31.10.2019r.

 

2-3.01.2020r. 

8 - 10 06.2020r.

12.06.2020r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT:
III Liceum Ogólnokształcące

im. C.K. Norwida w Koninie
ul. Szymanowskiego 5
62 -510 Konin
tel. 063 2448707