You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

  • Informacja o egzaminie maturalnym 2023 - TUTAJ
  • Deklaracja dla ucznia i absolwenta - TUTAJ
  • Deklaracja maturalna od ucznia i absolwenta przyjmowana jest wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony wyniki.edu.pl/login przy pomocy danych logowania otrzymanych wcześniej w szkole. Jeśli dane logowania zostały zagubione należy zgłosić się w sekretariacie III LO i złożyć wniosek na odpowiednim formularzu- „załącznik 5a” /dostępny w sekretariacie/ o wygenerowanie nowego dostępu
  • Harmonogram egzaminu maturalnego - TUTAJ
  • Informacja w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu - TUTAJ
  • Informacja w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych - TUTAJ