You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

JEST TO WYMARZONY PROFIL DLA OSÓB, KTÓRE MARZĄ O STUDIOWANIU PSYCHOLOGII LUB KOGNITYWISTYKI I INTERESUJĄ SIĘ ZAGADNIENIAMI ZWIĄZANYMI Z LUDZKĄ PSYCHIKĄ. DODATKOWO DZIĘKI ROZSZERZONEJ HISTORII PROFIL TEN OTWIERA DROGĘ NA KIERUNKI HUMANISTYCZNE

Przedmioty rozszerzone: historia, biologia, język angielski.

Przedmioty dodatkowe: podstawy psychologii.

Możliwość dalszej edukacji: psychologia, psychologia biznesu, psychologia kliniczna, psychologia zdrowia, pedagogika, doradztwo zawodowe, socjologia, kognitywistyka, coaching, terapia zajęciowa, biologia, fizjoterapia, behawiorystka zwierząt, filologia polska, filologia angielska, medioznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, archeologia, historia sztuki, etnologia, historia, prawo czy politologia.

Opis profilu

Klasy psychologiczne III LO objęte są patronatem Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Uczniowie uczestniczą w wykładach, warsztatach psychologicznych i ćwiczeniach prowadzonych na uczelni.

Nasi uczniowie wyjeżdżają również na zajęcia w WSUS w Poznaniu i na UAM w Poznaniu. Młodzież uczestniczy w wykładach online - SWPS, a także programie tejże uczelni Strefa Młodzieży i Strefa Psyche. III LO współpracuje ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. J.Korczaka w Koninie.

Uczniowie z klasy psychologicznej biorą udział w zajęciach kształtujących postawy społeczne, rozwijających komunikację interpersonalną i przybliżających podstawy psychologii. Chcemy przygotować uczniów nie tylko do poznanie siebie, własnych emocji, ale kształtujemy umiejętność wchodzenia w dobre relacje z innymi i rozumienie mechanizmów tych relacji.

Dobór przedmiotów na poziomie rozszerzonym umożliwi uczniom zrozumienie specyfiki myślenia psychologicznego oraz pozwoli przełożyć zdobytą wiedzę teoretyczną na interpretację zdarzeń z życia codziennego. Stworzy także możliwość podniesienia kompetencji językowych, rozwinięcia pasji humanistycznych oraz zgłębiania tajemnic ludzkiego umysłu. Ten profil daje bardzo duże możliwości nie tylko wyboru przyszłych studiów, ale też korekty planów, ze względu na wszechstronny dobór przedmiotów. Historia lub biologia są przedmiotami branymi pod uwagę w rekrutacji na uczelnie wyższe na kierunki psychologiczne, dodatkowo dzięki możliwości przygotowania się z historii do matury rozszerzonej otwiera się przed absolwentami tego profilu możliwość podjęcia studiów na wielu kierunkach humanistycznych na wydziałach prawa, administracji czy historii.