im. Cypriana Kamila Norwida w Koninie

III  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.
05 lutego 2020
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

1. Do jakich oddziałów/klas  prowadzi nabór III LO na rok szkolny 2020/2021?

Informujemy, że szczegółowy wykaz oddziałów (klas), do których planujemy nabór znajduje się na naszej stronie w zakładce rekrutacja  http://www.3lokonin.pl/rekrutacja

2. Gdzie mogę znaleźć formularz kandydata/podanie do szkoły?
 
Informujemy, że nasz Zespół uczestniczy w procesie elektronicznej rekrutacji do szkół.  Aby złożyć "podanie" (formularz kandydata), należy w określonym harmonogramem terminie i wypełnić druk formularza na stronie. Link znajdziecie na 3lokonin.pl.
 
 
Następnie wypełniony formularz należy wydrukować, a po podpisaniu przez kandydata i jego rodziców lub prawnych opiekunów dostarczyć  w określonym w harmonogramie terminie  do szkoły pierwszego wyboru.
 
3. Kiedy mogę się zalogować do systemu?
 
System będzie otwarty od 15 czerwca, gdy rozpocznie się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych, szczegóły harmonogramu znajdziecie tutaj  http://www.3lokonin.pl/harmonogram.    
Link do logowania do systemu dla ósmoklasistów znajdziecie pod tym adresem:    http://www.3lokonin.pl/rekrutacja
 
4.  Ile szkół oraz klas mogę wybrać?
 
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, kandydaci do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych mogą składać wniosek do trzech szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin, ale można wybierać nieograniczoną liczbę oddziałów (klas) w ramach tych trzech szkół.
 
5. Czy umieszczenie danej klasy jako pierwszej na liście ma znaczenie w rekrutacji?
 
Tak, ponieważ system będzie starał się przydzielić Cię do klasy z pierwszego wyboru i gdy to się uda, to reszty preferencji w ogóle nie sprawdza.
 
6. Czy kolejność ułożenia klas ma znaczenie?
 
Kolejność wyboru tzw. preferencji (czyli konkretnej klasy w wybranej szkole) ma znaczenie. Lista preferencji musi być ustawiona od klas, na których najbardziej Ci zależy,  do klas, na których zależy Ci najmniej. Na pierwszym miejscu powinna być klasa, na której zależy Ci najbardziej, czyli ta wymarzona, na drugim ta, na której zależy Ci trochę mniej itd. System przydzielając kandydata do szkół w pierwszej kolejności stara się go umieścić w klasie wybranej jako pierwsza preferencja, później stara się umieścić w drugiej preferencji itd. Jeżeli kandydat ma wystarczającą liczbę punktów i system przydzieli go do klasy z pierwszej preferencji, kolejnych już nie sprawdza.
 
7. Czy wiadomo, jaki będzie w tym roku próg punktowy do III LO?
 
Progu punktowego nie da się wcześniej dokładnie przewidzieć, ponieważ zależy on od kilku czynników – przede wszystkim od trudności egzaminu ósmoklasisty w danym roku szkolnym, od ilości kandydatów i ich osiągnięć, liczby laureatów  olimpiad, od wyborów preferencji poszczególnych kandydatów itp.
 
8. Jakie przedmioty są brane pod uwagę w rekrutacji?
 
W tegorocznym postępowaniu rekrutacyjnym  III LO  w Koninie przelicza na punkty wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wskazanych przedmiotów - zależnie od wybranego profilu. szczegóły w TABELI. 
 
9. Czy będę musiał(a) wykonywać jakieś badania lekarskie w trakcie wakacji?
 
Nie.
 
10. Co się stanie, jeżeli nie dostanę się do żadnej z wybranych klas?
 
Pozostanie szukanie miejsca w szkołach, które będą dysponować wolnymi miejscami po ogłoszeniu list zakwalifikowanych do przyjęcia lub czekanie na zwolnienie się jakiś miejsc gdy uczniowie zakwalifikowani do danych klas nie potwierdzą w wyznaczonym terminie chęci nauki w danej szkole/klasie.
 
11. W jakich godzinach odbywają się zajęcia w szkole?
 
Od 8.00 do 15.10,  przy czym pierwszoklasiści kończą zazwyczaj najpóźniej o 14.20
 
12. Czy są w szkole dni otwarte?
 
Nie, w związku z pandemią COVID-19 musieliśmy je odwołać w tym roku, na stronie naszej szkoły możecie zobaczyć spacer po szkole i zdjęcia z Drzwi Otwartych w 2019 roku.
 

 

FAQ  (ang. Frequently Asked Questions) 

KONTAKT:
III Liceum Ogólnokształcące

im. C.K. Norwida w Koninie
ul. Szymanowskiego 5
62 -510 Konin
tel. 063 2448707