You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

PROFIL GWARANTUJE GRUNTOWNE WYKSZTAŁCENIE W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH , PRZYGOTOWUJE UCZNIÓW DO STUDIÓW NA KIERUNKACH POLITECHNICZNYCH. PROFIL TEN DAJE TAKŻE MOŻLIWOŚĆ POSZERZANIA WIEDZY O WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE W ASPEKCIE EKONOMICZNO-GOSPODARCZYM i KULTUROWYM.

Przedmioty rozszerzone (grupa C1): matematyka, fizyka, informatyka.

Przedmioty rozszerzone (grupa C2): matematyka, geografia, język angielski.

Przedmiot dodatkowy: rysunek techniczny.

Możliwość dalszej edukacji: budownictwo, logistyka, transport, inżynieria materiałowa, środowiska, budowa maszyn, matematyka, fizyka, informatyka, zarządzanie, logistyka, finanse i rachunkowość, logistyka, elektrotechnika, automatyka, ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, architektura wnętrz, elektrotechnika, geodezja i kartografia, gospodarka turystyczna.

Opis profilu

    Ponadto biorą udział w projektach:
  • Centrum Mistrzostwa Informatycznego - ogólnopolski projekt aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie, w ramach tego projektu w naszej szkole obywają się zajęcia projektowania Arduino
  • Al Schools – Kodowanie dla Każdego – zajęcia z programowania i sztucznej inteligencji
    Uczniowie rozwijają swoje umiejętności informatyczne w akcjach:
  • Godzina Kodowania
  • CodeWeek - Europejski Tydzień Kodowania
  • Hackaton

Młodzież bierze również udział w wycieczkach przedmiotowych, w wykładach w ramach współpracy z uczelniami wyższymi w Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie, a także uczestniczą zajęciach tematycznych, np. w Experymentarium w Łodzi, Pracowni REenergii w Hevelianum w Gdańsku, w Ogrodzie Doświadczeń w Krakowie czy w Centrum Radioastronomii w Piwnicach.

Zainteresowani uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do olimpiad: z geografii, języka angielskiego, matematyki, przedsiębiorczości i wiedzy ekonomicznej. Nasza maturzystka Magdalena Maciejewska została finalistką Olimpiady Znajomości Afryki.

Uczniowie biorą udział w zajęciach terenowych w najbliższej okolicy oraz wycieczkach krajoznawczych. Angażują się w akcje na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego (np. sprzątanie świata, młodzieżowy strajk klimatyczny).

Uczniowie mają możliwość doskonalić swoje umiejętności językowe podczas cyklicznych wyjazdów na przedstawienia anglojęzyczne do Poznania (English Theatre), a także biorąc udział w tematycznych wykładach w języku angielskim w ramach współpracy z ANS w Koninie.

Rozwijają swoje umiejętności i kompetencje poprzez tworzenia własnych projektów społecznych. W 2019 roku zespół dziewczyn z pierwszej klasy zwyciężył podczas finału kampanii „Być przedsiębiorcą!” po wcześniejszym udziale w zespołowych warsztatach ekonomicznych pn. Startup Shaker.