You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

  • 2023-06-05

Za sprawą Konińskiej Rewolucji Klimatycznej Młodych 2023 oraz pomysłowości Karoliny Domskiej, Oliwii Kowalczyk, Anny Medyckiej oraz Zuzanny Wyderkiewicz z klasy 1 g, które znalazły się w gronie Młodych Ambasadorów Klimatu, na drzewach znajdujących się na boisku szkolnym III LO w Koninie zawisły budki lęgowe.

Dzięki nim do naszego otoczenia zaprosimy owadożerne ptaki, które pomogą w walce ze szkodnikami roślin. Budki stanowić będą miejsce gniazdowania ptaków, ale też zapewnią im schronienie na zimę.

Interwencja klimatyczna realizowana jest we współpracy z Młodymi Ambasadorami Klimatu w ramach #KonińskiejRewolucjiKlimatycznejMłodych 2023 finansowanej przez Fundusze Norweskie i partnerów MAK: Fundacja Leroy Merlin, sklep Leroy Merlin w Koninie, PGKiM w Koninie, MZGOK w Koninie, Zakład Utylizacji Odpadów w Koninie, Smurfit Kappa oraz Nadleśnictwo Konin – Lasy Państwowe.

Więcej o akcji na stronie: https://m-lab.konin.pl/.../koninska-rewolucja.../